• image description
 • image description

Харьковские Тепловые Сети

Комунальне підприємство «Харківські Теплові Мережі»

тепло первой столицы

fb   tg   ig

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»Згідно з законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

Стаття 1. «Види інформації, доступ до якої забезпечується споживачам»

Частина перша «Споживачам у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації зокрема про заходи з енергозбереження».

Заходи з енергозбереження на об'єктах Комунального Підприємства «Харківські теплові мережі»


Основні напрямки впровадження енергозберігаючих заходів та підвищення енергоефективності системи теплопостачання:

 • Заміна і модернізація теплових мереж з використанням сучасних технологій, матеріалів і виробів.
 • Відновлення теплової ізоляції із застосуванням сучасних матеріалів.
 • Заміна морально застарілих та фізично зношених котлів з низьким ККД на нові сучасні високоефективні типи котлів.
 • Заміна і модернізація теплових мереж з використанням сучасних технологій, матеріалів і виробів.
 • Закриття низькоефективних і фізично застарілих котелень з переведенням споживачів на більш ефективні джерела теплової енергії, переважно до системи централізованого теплопостачання.
 • Впровадження автоматичних систем оптимізації процесу горіння в котлах.
 • Впровадження автоматики і засобів контролю на всіх етапах виробництва.
 • Впровадження індивідуальних теплових пунктів (ІТП).
 • Заміна теплообмінного обладнання теплових пунктів і котелень на оптимальне високоефективне обладнання.
 • Заміна існуючих насосів з енергоємними електродвигунами на сучасні насоси.
 • Застосування частотного регулювання для управління двигунами насосів.

Виконані заходи з енергозбереження за 2001 – 2018 рр.

При заміні та модернізації теплових мереж виконано перекладку 278 км трубопроводів з застосуванням попередньо ізольованих труб в ППУ ізоляції і полімерних труб.

Застосування попередньо ізольованих трубопроводів (ППУ, «Ізопрофлекс» і ін.) при прокладці і заміні теплових мереж дозволяє зменшити теплові втрати більш ніж в два рази і збільшити термін експлуатації трубопроводів.

Неметалеві труби в ППУ ізоляції, «Ізопрофлекс» використовуються переважно для систем гарячого водопостачання. Гнучкість труб «Ізопрофлекс» дозволяє використовувати їх при практично будь-яких варіантах прокладки трубопроводу і дає можливість вибирати оптимальний напрямок траси.

Відновлення теплової ізоляції на 211,9 км трубопроводах теплових мереж, які знаходяться в експлуатації.

Ремонт і відновлення теплової ізоляції, в тому числі із застосуванням прогресивних методів нанесення рідких складів ізоляційного покриття дозволяє збільшити термін служби теплоізоляції і більш ніж в три рази знижує теплові втрати в порівнянні з мінераловатною тепловою ізоляцією.

Виконана заміна 235 од. малоефективних котлоагрегатів з установкою 297 високоефективних котлів.

Цей захід дозволяє знизити питомі витрати палива при виробництві теплової енергії.

Вивід з експлуатації застарілих котелень.

Виконано ліквідацію 106 котелень, в том числі 70 вбудованих в приміщеннях споруд.

Цей захід дозволяє знизити питомі витрати палива при виробництві теплової енергії і забезпечити безпеку населення.

Всього за рахунок заміни котлів і ліквідації застарілих котелень з експлуатації виведено 483 од. малоефективних котлів.

Впровадження теплоутилізаторів.

Виконано встановлення 2-х теплоутилізаторів.

Встановлення теплоутилізаторів дозволяє більш повно використовувати теплотворну здатність палива й підвищити ККД котельні.

Впровадження автоматичних систем оптимізації горіння.

Впроваджено 18 автоматичних систем оптимізації горіння (ЕКО-3) на 12-ти котельнях підприємства.

Ідея, покладена в основу конструкції системи, полягає в тому, щоб синхронізувати процеси забору повітря і викиду газів, для забезпечення оптимального складу суміші «газ-повітря».

Автоматизація виробничих процесів.

Виконана установка і ремонт засобів КВПіА, теплової автоматики і електрообладнання, а також засобів авторегулювання на суму 102,6 млн. грн.

Реконструкція центральних теплових пунктів (ЦТП) з облаштуванням індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Виконано облаштування 37 індивідуальних теплових пунктів (ІТП), що дозволяє застосувати більш якісне локальне регулювання споживання теплової енергії і скоротити довжину теплових мереж гарячого водопостачання.

Заміна енергоємного обладнання.

Виконана заміна і капітальний ремонт 880 теплообмінних апаратів.

Виконана заміна і установка 892 насосів.

Ці заходи дозволяють економити теплову енергію в процесі надання послуги з гарячого водопостачання і опалення, виключають перетікання між теплоносієм і гарячою водою, дозволяють економити електричну енергію, не відхиляючись від нормативних режимів.

Впровадження частотного регулювання.

Виконана установка 154 частотних регуляторів на об’єктах теплопостачання.

Застосування сучасних засобів регулювання оборотів електродвигунів насосів, особливо з змінною витратою води, в поєднанні з широкими можливостями автоматизації забезпечує оптимальне використання енергетичних ресурсів і згладжує коливання тиску, дозволяє збільшувати ресурс трубопроводів.

Виконання всього комплексу робіт з енергозбереження позволило заощадити енергоресурси:

 • 1 066,1 млн. м3 природного газу;
 • 185,4 млн. кВт×ч. електроенергії.


Назад