• image description
 • image description

Харьковские Тепловые Сети

Комунальне підприємство «Харківські Теплові Мережі»

тепло первой столицы

fb   tg   ig

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

Інформаційна довідка комунального підприємства «Харківські теплові мережі»


Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” засноване відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про власність” та інших законодавчих актів України. Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” належить до комунальної власності територіальної громади м. Харкова відповідно до рішення 16 сесії Харківської міської ради 4 скликання від 24.09.03 р. №191/03 „Про комунальну власність м. Харкова”.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Харківської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради, розпорядженнями Харківського міського голови, іншими нормативними актами.

Історія розвитку теплопостачання міста Харкова бере початок у 1932 році з введення до експлуатації першої в Україні Харківської теплової магістралі і створення першого експлуатаційного району теплових мереж по її обслуговуванню, який і став «прабатьком» нинішнього Комунального підприємства «Харківські теплові мережі».

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» було створене у 2001 році у розпорядчому порядку, згідно із розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації № 429 від 27 червня 2001 року. З вересня 2003 року підприємство знаходиться у комунальній власності міста Харкова. За обсягами теплопостачання підприємство є одним з найбільших підприємств в Україні, а система централізованого теплопостачання м. Харкова залишається найбільш розвиненою, в порівнянні з іншими містами СНД.

Метою діяльності Підприємства є задоволення суспільних потреб населення міста Харкова, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у якісній тепловій енергії при найменших витратах, одержання прибутку для розвитку підприємства, забезпечення інтересів його працівників та задоволення їх економічних і соціальних потреб.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • Виробництво, транспортування, розподіл та реалізація теплової енергії усім групам споживачів за тарифами, що регулюються відповідно до чинного законодавства, контроль за раціональним споживанням теплової енергії.
 • Забезпечення надійної й безперебійної експлуатації теплових мереж, енергетичного устаткування та споруд, проведення єдиної науково-технічної політики з урахуванням концепцій та пріоритетів раціонального енерговикористання.
 • Участь у реалізації національних, державних, міждержавних, міжгалузевих та галузевих науково-технічних програм, угод і планів.
 • Експлуатація у встановленому порядку теплових мереж, основного й допоміжного обладнання котелень, центральних та індивідуальних теплових пунктів, насосних станцій, будинків і споруд, а також будівництво нових об’єктів теплопостачання й теплорозподілу, теплових мереж й реконструкція існуючих об’єктів і теплових мереж господарським і підрядним способами.
 • Комплексне виконання робіт з монтажу, ремонту, реконструкції та технічного обслуговування електроенергетичного і теплоенергетичного обладнання.

КП «Харківські теплові мережі» здійснює виробництво, транспортування й розподіл теплової енергії всім групам споживачів міста Харкова, підключених до централізованого теплопостачання, у т.ч. більш ніж 5900 житловим будинкам. Послуги з гарячого водопостачання надаються більш ніж 880 тис. жителів.

Встановлена теплова потужність власних джерел підприємства становить 4500 Гкал/годину. Теплову енергію виробляють 225 котелень і ТЕЦ. Загальна кількість котлів - 545 шт.

Споживачі, які розташовані поза зоною централізованого теплопостачання, обслуговуються квартальними котельнями в межах одного або декількох кварталів, а також локальними котельнями - в межах одного або декількох будинків.

Транспортування теплової енергії споживачам усіх категорій здійснюється по магістральних і розподільчих теплових мережах загальною довжиною 1593 км у 2-х трубному вимірі, які прокладені в підземних прохідних, напівпрохідних і непрохідних каналах, а також наземнo на естакадах. Найбільший діаметр трубопроводів 1220 мм.

У системі централізованого теплопостачання задіяно 11 перекачувальних насосних станцій сумарною потужністю більш 25 Мвт, передбачених для збільшення пропускної здатності теплових мереж і забезпечення необхідних гідравлічних режимів у кінцевих точках.

До магістральних камер і розподільчих теплових мереж підключено 202 центральних і 89 індивідуальних теплових пунктів, на яких здійснюється підготовка води на потреби централізованого гарячого водопостачання й відбувається розподіл теплоносія по внутрішньоквартальних теплових мережах до місцевих систем опалення споживачів.

У складі підприємства знаходиться 9 теплопостачальних філій, які розташовані в кожному адміністративному районі міста, і допоміжні служби, які забезпечують стабільне функціонування підприємства.

Підприємство по своїх техніко-економічних показниках займає одне з перших місць по країні серед міських підприємств комунальної теплоенергетики.

На підприємстві працює понад шести тисяч висококваліфікованих фахівців, які виконують роботи з експлуатації й розвитку системи теплопостачання м. Харкова: проектують, будують, виконують монтаж і реконструкцію, здійснюють експлуатацію котелень, центральних теплових пунктів, насосних станцій і теплових мереж; монтують, обслуговують, повіряють теплолічильники всіх типів та водоміри; ремонтують теплоенергетичне обладнання котелень, ЦТП і теплових мереж; виконують монтаж, налагодження й обслуговують обладнання КВПіА; налагоджують і вводять до експлуатації всі види теплотехнічного обладнання з режимними випробуваннями; здійснюють хімічне промивання котлів від накипу; виконують діагностику котельного обладнання й трубопроводів теплових мереж і багато іншого. Великий обсяг робіт виконується фахівцями підприємства по налагодженню систем теплопостачання будинків міста і їх подальшого обслуговування.

З 1 січня 2007 року підприємство почало по договору з КП «Жилкомсервіс» виконувати технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання 4937 житлових будинків, що належать місцевим радам міста Харкова, а з 1 березня цього ж року - виконувати роботи, пов’язані з оперативною ліквідацією аварійних пошкоджень систем опалення та гарячого водопостачання цих будинків.

Таким чином, підприємство замкнуло на собі коло проблем, зв’язавши разом виробництво теплової енергії і надання послуг теплопостачання та гарячого водозабезпечення безпосередньо в кожну оселю.


На КП „Харківські теплові мережі” діє довгострокова програма технічного переоснащення підприємства, що зокрема передбачає:

 • Заміну старих малоефективних котлів на нові з ККД не нижче 91 %, реконструкцію та модернізацію котлів.
 • Заміну застарілих пальників на сучасні з автоматизацією процесів згорання природного газу в котлі.
 • Заміну застарілих пальників на сучасні з автоматизацією процесів згорання природного газу в котлі.
 • Застосування при капітальних ремонтах й при новому будівництві теплових мереж безканальної прокладки попередньо ізольованих у заводських умовах трубопроводів на основі пінополіуретанової теплової ізоляції.
 • Ліквідацію в місті в максимально короткий термін основної частини вбудованих у підвальні приміщення житлових будинків котелень.
 • Встановлення автоматизованих індивідуальних теплових пунктів.
 • Впровадження сучасних приладів та систем діагностики на об’єктах комунальної теплоенергетики.
 • Впровадження в найближчі роки на районних котельнях підприємства когенераційних електрогенераторних установок.

На підприємстві розроблені й впроваджені у виробництво енергозберігаючі прилади та устаткування, а також успішно експлуатуються новітні технології і програмно-технічні комплекси:

 • три модифікації електронних 4-х тарифних лічильників гарячої води: ЛВ-4Т, ЛВ–4Т-г, а також компактний ЛВ–4Т-к «АРХИМЕД». За допомогою цих приладів вперше реалізоване завдання системного обліку кількості споживаної гарячої води з урахуванням якості її підігріву, шляхом автоматизації процесів виміру об'єму й температури гарячої води. Сукупність цих заходів дозволяє максимально спростити роботу з абонентами по обліку й обслуговуванню побутових приладів обліку теплової енергії. З початку 2007 року підприємство здійснює серійне виробництво приладів;
 • температурний універсальний регулятор «ТУР-М», призначений для автоматичного регулювання температурним режимом у системах автоматичного керування технологічними процесами;
 • блок керування котлом «БУК», призначений для використання в котлах потужністю до 10 МВт, які працюють на газовому паливі низького й середнього тиску;
 • блок контролю й сигналізації «БКС-04», призначений для використання як прилад, що контролює роботу котельної установки за сигналами датчиків, що встановлені у контрольних технологічних точках;
 • пристрій аварійного вмикання резервного насосу «УАВР», призначений для автоматичного управління насосами, один з яких знаходиться у резерві;
 • інформаційно-графічна система (ІГС) «Теплограф», що є предметною реалізацією опису системи теплопостачання м. Харкова, і містить базу даних по джерелах теплової енергії, магістральних, внутрішньоквартальних і розподільчих теплових мережах, насосних станціях, споживачах тепла з великою кількістю технологічних завдань;
 • автоматизована система диспетчерського керування теплопостачанням м. Харкова, що дозволяє проводити оперативне регулювання експлуатацією системи централізованого теплопостачання міста;
 • контрольовані інтелектуальні пункти, призначені для обробки, зберігання, архівації і передачі інформації з теплових пунктів на диспетчерські пункти;
 • система диспетчеризації малих котелень КП «Харківські теплові мережі».

Високий потенціал енергозбереження підприємства визнаний як вітчизняними, так і зарубіжними фахівцями. Щоденне ощадливе споживання енергетичних ресурсів лише за рахунок втілення енергозберігаючих технологій дає змогу підприємству заощаджувати десятки тисяч гривень, зберігаючи при цьому високу якість послуг, що надаються населенню.


Організаційна структура КП "Харківські теплові мережі"


Місцезнаходження Підприємства:

Україна, 61037, м. Харків, вул. Мефодіївська,11.

Керівник КП «Харківські теплові мережі»

Генеральний директор - Скопенко Василь Вікторович

Приймальня 728-28-29

На головну