• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Коммунальное предприятие «Харьковские Тепловые Сети»

тепло первой столицы

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети»

Cтруктура, принципи формування і розмір винагороди керівника, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням

Умови оплати праці керівника підприємства визначаються за контрактом, форма якого затверджена Постановою Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» № 859 від 19.05.1999р. із змінами.

Контракт укладено на підставі Розпорядження Харківського міського голови.

За виконання обов'язків, передбачених контрактом, керівнику підприємства нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством у результаті його господарської діяльності.

Згідно цього контракту керівнику установлено:

Посадовий оклад в розмірі 15600 гривень (в залежності від фактично відпрацьованого часу).

Премія за квартал у розмірі до 100 відсотків до нарахованої за квартал заробітної плати за посадовим окладом в залежності від виконання відповідних показників фінансово-господарської діяльності і умов преміювання. Премія може не нараховуватись у випадках визначених контрактом.

Доплата до посадового окладу за науковий ступінь кандидата наук у розмірі 15 відсотків до посадового окладу.

Компенсація у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, в розмірі 10 відсотків до посадового окладу.

Крім вищезазначеного, передбачені премія за рік, грошова допомога у разі виходу на пенсію, матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства, згідно з умовами, затвердженими виконавчим органом міської ради, до сфери управління якого належить підприємство.


Назад