• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Коммунальное предприятие «Харьковские Тепловьiе Сети»

тепло первой столицы

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети»

                            Щодо нарахування плати за послуги з централізованого
                опалення споживачам, у яких відсутні квартирні та будинкові засоби
                  обліку теплової енергії з грудня 2015 року по лютий 2016 року.


  Постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.15 № 1037, яка набрала чинності 19.12.15р., внесено зміни до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р.№630 (далі Правила). Змінами, які внесені до Правил, передбачені особливості нарахування плати за послугу з централізованого опалення для населення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії.

  Згідно з пунктом 21 Правил у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії плата за надані послуги з централізованого опалення справляється згідно з установленими нормами споживання – з розрахунку за 1 кв.метр опалювальної площі квартири та з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря і фактичної кількості днів надання цієї послуги в місяці, який є розрахунковим.

  У відповідності до вимог вищезазначеної Постанови КП "Харківські теплові мережі" здійснило нарахування у грудні 2015 року з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря за грудень (+0,16° С), нарахування за 1м2 опалювальної площі склали 13,50 грн. при діючому тарифі 16,42 за 1м2 (який розраховано на середню температуру зовнішнього повітря опалювального періоду (-1,0° С)).

  Фактична температура зовнішнього повітря за січень 2016 року склала (-7,0° С). Нарахування за послуги централізованого опалення були здійснені з врахуванням роз’яснень та рекомендацій наданих листом Міністерства регіонального розвитку, будівницва та житлово-комунального господарства України від 03.02.2016 р. № 7/10-1070 та становили 21,61 грн. за 1м2.

  Фактична температура зовнішнього повітря по м. Харкову за лютий 2016 року – (+1,1° С). З урахуванням зазначеної температури нарахування за 1м2 опалювальної площі склали 12,44 грн. Ця сума визначена з урахуванням листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального гоподарства України від 03.03.2016 р. № 7/10-2218 щодо призупинення практичного «застосування підприємствами п.3 листа Мінрегіону від 03.02.2016 р. № 7/10-1070 до надання офіційних коментарів та роз’яснень Міністерством юстиції…» щодо «визначення показника середньої розрахункової температури зовнішнього повітря для відповідного населеного пункту, яка врахована у встановлених тарифах на послугу з централізованого опалення в і-му місяці, °С (t ср о і)».

  Після надання Міністерством юстиції відповідних роз’яснень КП "Харківські теплові мережі" буде здійснено відповідне коригування нарахувань за послуги централізованого опалення.О коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети"


Генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Андреев Сергей Юрьевич, к.т.н., профессор.

Главный инженер предприятия Зинченко Евгений Андреевич.

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети", согласно действующего законодательства Украины создано в распорядительном порядке на основании распоряжения председателя Харьковской областной государственной администрации от 27.06.2001г. №429. Регистрация КП «Харьковские тепловые сети» осуществлена 06 июля 2001 года в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины. Идентификационный код КП «Харьковские тепловые сети» 31557119. Производственную деятельность КП «Харьковские тепловые сети» начало с 1 августа 2001 года.
КП "Харьковские тепловые сети" принадлежит к коммунальной собственности территориальной громады г. Харькова на основании решения 11 сессии Харьковского городского совета 24 созыва от 19.02.03г. №2/03 и решением 16 сессии Харьковского городского совета 24 созыва от 19.02.03г. №191/03.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, постановлениями Верховной Рады Украины, указами и распоряжениями Президента Украины, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины, решениями Харьковского городского совета, решениями исполнительного комитета Харьковского городского совета, распоряжениями Харьковского городского головы, другими нормативными актами.

КП «Харьковские тепловые сети» осуществляет производство, транспортировку и распределение тепловой энергии всем группам потребителей города Харькова, подключенных к централизованному теплоснабжению, в т.ч. более 5900 жилым домам. Услуги по поставке горячей воды предоставляются около 880 тыс. жителей.
История развития коммунальной теплоэнергетики города берет свое начало с 1932 года.  Далее >>

Целью деятельности Предприятия является удовлетворение общественных потребностей населения города Харькова, поселков Песочин, Циркуны Харьковского района, поселка Солоницевка Дергачевского района Харьковской области, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности в качественной тепловой энергии при наименьших затратах, получение прибыли для развития предприятия, обеспечение интересов его работников и удовлетворения их экономических и социальных потребностей.

Основными предметами деятельности Предприятия являются:
- Производство, транспортировка, распределение и реализация тепловой энергии всем группам потребителей по тарифам, которые регулируются в соответствии с действующим законодательством, контроль за рациональным потреблением тепловой энергии.
- Обеспечение надежной и бесперебойной эксплуатации тепловых сетей, энергетического оборудования и сооружений, проведение единой научно-технической политики с учетом концепций и приоритетов рационального энергопотребления.
- Участие в реализации национальных, государственных, межправительственных, межгосударственных, межотраслевых и отраслевых научно-технических программ, соглашений и планов.
- Эксплуатация в установленном порядке тепловых сетей, котельных установок вторичного использования тепла и других производств, зданий, сооружений независимо от ведомственной принадлежности, а также строительство новых систем теплоснабжения, источников электрической и тепловой энергии, тепловых сетей, расширение, реконструкция, техническое перевооружение производства хозяйственным и подрядным способом.
- Комплексное выполнение работ по монтажу, ремонту, реконструкции и технического обслуживания электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования.

По объемам теплоснабжения предприятие является одним из крупнейших предприятий в Украине, а система централизованного теплоснабжения г. Харькова остается наиболее развитой по сравнению с другими городами СНГ.

Установленная тепловая мощность источников предприятия составляет 4514 Гкал/час. Тепловую энергию вырабатывают 253 котельные и ТЭЦ. Общее количество котлов - 620 шт. Потребители, которые расположены вне зоны централизованного теплоснабжения, обслуживаются квартальными котельными в пределах одного или нескольких кварталов, а также локальными котельными - в пределах одного или нескольких домов.
Транспортировка тепловой энергии потребителям всех категорий осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям общей протяженностью 2048 км в 2-х трубном измерении которые проложены в подземных проходных, полупроходных и непроходных каналах, а также надземнo на эстакадах. Наибольший диаметр трубопроводов 1200 мм. В системе централизованного теплоснабжения задействованы 11 перекачивающих насосных станций суммарной мощностью более 25 МВт, предусмотренных для увеличения пропускной способности тепловых сетей и обеспечения необходимых гидравлических режимов в конечных точках.
К магистральным камерам и распределительным тепловым сетям подключено 198 центральных и 84 индивидуальных тепловых пунктов, на которых осуществляется подготовка воды на нужды централизованной поставки горячей воды и происходит распределение теплоносителя по внутриквартальным тепловым сетям до местных систем отопления потребителей. В составе предприятия находится 9 теплоснабжающих филиалов, расположенных в каждом административном районе города и вспомогательные службы, обеспечивающие стабильное функционирование предприятия.
Предприятие по своим технико-экономическим показателям занимает одно из первых мест по стране среди городских предприятий коммунальной теплоэнергетики.

На предприятии работает свыше шести тысяч высококвалифицированных специалистов, выполняющих работы по эксплуатации и развитию системы теплоснабжения г. Харькова, которые проектируют, строят, выполняют монтаж и реконструкцию, осуществляют эксплуатацию котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций и тепловых сетей; монтируют, обслуживают и поверяют теплосчетчики всех типов и водомеры; ремонтируют теплоэнергетическое оборудование котельных, ЦТП и тепловых сетей; выполняют монтаж, наладку и обслуживают оборудование КИПиА; налаживают и вводят в эксплуатацию все виды теплотехнического оборудования с режимными испытаниями; осуществляют химическое промывки котлов от накипи; выполняют диагностику котельного оборудования и трубопроводов тепловых сетей и многое другое. Большой объем работ выполняется специалистами предприятия по наладке систем теплоснабжения домов города и их дальнейшего обслуживания.
С 1 января 2007 предприятие начало выполнять техническое обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения 4925 жилых домов коммунальной собственности, по договору с КП «Жилкомсервис», а с 1 марта этого же года - выполнять работы, связанные с оперативной ликвидацией аварийных повреждений систем отопления и горячего водоснабжения этих зданий.
Таким образом, предприятие замкнуло на себя круг проблем, связав вместе производство тепловой энергии и предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и поставке горячей воды непосредственно в каждый дом.

График приема граждан руководящим составом КП "Харьковские тепловые сети"

ФИО Должность Время, адрес приема Тел. для записи на прием
Андреев Сергей Юрьевич Генеральный директор каждый четверг месяца с 15.00 до 17.00
ул. Мефодиевская, 11
3 этаж
758-84-17
Пярн Андрей Николаевич Начальник филиала "Харьковтеплосбыт" каждая среда месяца с 15.00 до 17.00
ул. Мефодиевская, 11
2 этаж
758-84-70
Кривко Евгений Иванович Начальник Шевченковского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00 
ул. Сумгаитская, 18а
3 этаж
343-14-44
Хорольский Вадим Евгениевич Начальник Киевского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00 
ул. Метростроителей, 13
2 этаж
716-88-39
Сергеев Георгий Николаевич Начальник Слободского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
пр. Маршала Жукова, 18-Б
3 этаж
97-81-38
Брылев Виталий Васильевич Начальник Холодногорского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Полтавский Шлях, 152-Б
2 этаж
376-61-34
Малахов Валерий Анатольевич Начальник Московского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Светлая, 13
3 этаж
365-06-23
Рапава Борис Яковлевич Начальник Новобаварского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Плановая, 60
2 этаж
370-21-03
Федоров Александр Павлович Начальник Индустриального филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
пр. Академика Алёшина, 35
2 этаж
719-24-91
Миленко Игорь Викторович Начальник Немышлянского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Олимпийская, 23а
2 этаж
728-40-25
Тимофеев Владислав Викторович Начальник Основянского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Москалёвская, 5а
3 этаж
733-12-83


Реквизиты КП «Харьковские тепловые сети»:

Украина, 61037, г. Харьков, ул. Мефодиевская, 11
тел. (057) 758-84-07,
тел./факс (057) 737-94-00
e-mail: hte@vl.kharkov.ua