• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Коммунальное предприятие «Харьковские Тепловые Сети»

тепло первой столицы

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети»

26.01.2016

ЗАПИТ НА ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ– ВІДБІР КОМПАНІЙ)

 

Країна:              Україна

Проект:             Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України (UDHEEP)

Кредит №.:   8387-UA

Назва: Розробка проектної документації стадії «Техніко-економічний розрахунок» (ТЕР) та тендерної документації на впровадження системи SCADA в м. Харків

Ідентифікаційний № (згідно Плану Закупівель): UDHEEP-KHTM-QCBS-06

 

Україна отримала фінансування від Світового банку для реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання», та має намір використати частину коштів на консультаційні послуги.

Консультаційні послуги («Послуги») включають в себе (1) виконання Консультантом проектних робіт (стадія ТЕР), пов’язаних з впровадженням та модернізацією автоматизованої системи (SCADA), призначеної для збору, обробки і відображення інформації, ліченої з датчиків, перетворювачів витрати та іншого обладнання, встановлених на об’єктах контролю Замовника (котельні, насосні станції, магістральні трубопроводи системи централізованого теплопостачання - СЦТ) та диспетчерського дистанційного керування запірно-регулюючою арматурою; (2) підготовку Консультантом тендерної документації для подальшого конкурсного відбору підрядника на проектування (стадія РП), поставку та монтаж обладнання, пов’язаних з впровадженням систем SCADA та надання допомоги Замовнику у технічній оцінці конкурсних пропозицій та на стадії укладання контракту; (3) здійснення Консультантом технічного нагляду за виконанням робіт, які пов’язані із впровадженням системи SCADA у Замовника.

У проектній документації Консультантом повинні бути вирішені питання електрозабезпечення теплових камер СЦТ; встановлення датчиків, перетворювачів витрати, дистанційно керованої запірно-регулюючої арматури на магістральних трубопроводах СЦТ; а також розроблено технічне завдання на розробку програмного забезпечення для SCADA тощо.

Послуги з підготовки проектної та тендерної документації повинні бути надані протягом дванадцяти (12) місяців починаючи з червня 2016 року. Надання допомоги в проведені конкурсних торгів, оцінці технічних пропозицій учасників торгів та при укладанні контракту протягом п’яти (5) місяців, починаючи з червня 2017 року. Здійснення технічного нагляду за роботами, що пов’язані з впровадженням SCADA протягом 24 місяців, після укладання контракту с підрядником. Загальна тривалість надання Послуг становить 41 місяць.

Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» запрошує правомочні консультаційні фірми («Консультанти»), виразити свою зацікавленість у наданні Послуг. Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них необхідної кваліфікації та відповідного досвіду для надання Послуг.

Критерії формування короткого списку консультантів:

а)         загальна кваліфікація Консультанта в галузі автоматизації управління та контролю технологічними процесами в системах централізованого тепло- та/або електропостачання, а також в сфері підготовки тендерної документації на основі стандартних документів із закупівель Всесвітнього банку;

б)        досвід впровадження аналогічних проектів, щонайменше 5 років;

в)         кваліфікація ключового персоналу, в т.ч. в технічних аспектах цього завдання;

г)         технічний та управлінський потенціал, в т.ч. в технічних аспектах цього завдання;

д)        наявність досвіду роботи в Україні надає перевагу.

Звертаємо увагу зацікавлених Консультантів на пункт 1.9 Посібника Світового Банку «Відбір та найм консультантів за кошти позик МБРР та кредитів і грантів МАР позичальниками Світового Банку» в редакції від січня 2011 року зі змінами від липня 2014 року («Посібник з відбору та найму консультантів»), що містить політику Світового Банку стосовно конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднатися з іншими фірмами у формі спільного підприємства або субпідрядних організацій із надання консультаційних послуг для підвищення рівня кваліфікації.

Консультанта буде відібрано відповідно до методу відбору на основі якості та вартості, опис якого наведено у Посібнику з відбору та найму консультантів.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою, що зазначена нижче, у робочі часи з 08:00 до 17:00 години за місцевим часом.

Вираження зацікавленості мають бути доставлені у письмовій формі за зазначеною нижче адресою (особисто, поштою, факсом або електронною поштою) до 15:00 за місцевим часом 15 лютого 2016 року. Вираження зацікавленості мають бути представлені із зазначенням наступної теми: «UDHEEP-KHTM-QCBS-06: Вираження зацікавленості [назва Консультанта]» за вказаною нижче адресою:


Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі»

До уваги Романа Зінченко, керівник Регіональної групи управління проектом

вул. Плеханівська, 117-ч

61037, Харків, Україна

Тел:    +38 057 7585342

Факс:  +38 057 7387120

E-mail: zinchenko.r.e@hts.kh.ua

 
Назад