• image description
  • image description

Харьковские Тепловые Сети

Коммунальное предприятие «Харьковские Тепловьiе Сети»

тепло первой столицы

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети»

                      Щодо порядку нарахування плати за послуги з централізованого
                опалення споживачам у яких відсутні квартирні та будинкові засоби
                                                     обліку теплової енергії


  Порядок надання комунальних послуг, порядок обліку та оплати цих послуг, а також права та обов’язки сторін визначаються згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типовим договором про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630.(далі Правила).

  З метою удосконалення порядку нарахування (визначення) плати за послуги з централізованого опалення у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 30.10.2015 № 1037 «Про запровадження перерахунку вартості послуги з централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря», (далі Порядок) якою внесено зміни до Правил.

  Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2015 № 1037 набрала чинності 19 грудня 2015 року (опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 19.12.2015).

 Внесені зміни передбачають механізм нарахування споживачам (у яких відсутні засоби обліку теплової енергії) щомісячної плати за послуги з централізованого опалення, що враховує відхилення фактичної температури зовнішнього повітря та тривалості опалювального сезону від нормативних показників, які взято до розрахунків тарифів на послуги з централізованого опалення при їх встановленні.

  Основними чинниками, які визначатимуть розмір щомісячної плати за послуги з централізованого опалення є:

— фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці;

— тривалість опалювального сезону і середня розрахункова температера зовнішнього повітря в і–му місяці, які враховані у встановлених уповноваженим органом тарифах на послуги з централізованого опалення;

— фактична кількість діб надання послуги у розрахунковому місяці;

— календарна кількість діб в розрахунковому місяці.

 При цьому необхідно зазначити, що відповідно до пункту 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги вноситься не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом.

 Відповідно до пункту 46 Правил середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому періоді визначається на підставі офіційних даних Українського гідрометеорологічного центру (або іншої організації, що має право на представлення метеорологічної інформації).

  Результатами розрахунку щомісячної плати за послуги з централізованого опалення може бути як зменшення суми нарахувань розрахованих за діючими тарифами, так і її збільшення в залежності від середньомісячної фактичної температури зовнішнього повітря (чим тепліший місяць, тим менша плата за послугу у розрахунковому місяці, і навпаки).

 З врахуванням вимог вищезазначеної Постанови КП "Харківські теплові мережі" здійснило нарахування за послуги з централізованого опалення надані у січні місяці. Середня фактична температура зовнішнього повітря за січень 2016 року склала -7,0° С при середній розрахунковій температурі зовнішнього повітря на опалювальний період, яка врахована у діючих тарифах на послуги з централізованого опалення -1,0° С (температура по м.Харкову зазначена в ДСТУ–НБВ.1.1.-27:2010 «Будівельна кліматологія»). Порівняння фактичної температури за і-тий місяць (у даному випадку січень) з середньою розрахунковою температурою зовнішнього повітря на опалювальний період рекомендовано Листом Міністерства регонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.02.16 № 7/10-1070. З врахуванням зазначеного нарахування за 1 м2 опалювальної площі у січні місяці 2016 року склали 21,61 грн.( у разі відсутності у квартирі та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії), при діючому тарифі 16,42 грн за 1м2 (який розраховано на температуру зовнішнього повітря -1,0° С).О коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети"


Генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Андреев Сергей Юрьевич, к.т.н., профессор.

Главный инженер предприятия Зинченко Евгений Андреевич.

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" учреждено в соответствии с действующим законодательством Украины и распоряжением председателя Харьковской областной государственной администрации от 27.06.2001г. №429.
КП "Харьковские тепловые сети" принадлежит к коммунальной собственности территориальной громады г. Харькова в соответствии решением 11 сессии Харьковского городского совета 24 созыва от 19.02.03г. №2/03 и решением 16 сессии Харьковского городского совета 24 созыва от 19.02.03г. №191/03.

Предприятие в своей деятельности руководствуется Конституцией Украины, законами Украины, постановлениями Верховной Рады Украины, указами и распоряжениями Президента Украины, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Украины, решениями Харьковского городского совета, решениями исполнительного комитета Харьковского городского совета, распоряжениями Харьковского городского головы, другими нормативными актами.

КП «Харьковские тепловые сети» осуществляет производство, транспортировку и распределение тепловой энергии всем группам потребителей города Харькова, подключенных к централизованному теплоснабжению, в т.ч. более 5900 жилым домам. Услуги по горячему водоснабжению предоставляются около 880 тыс. жителей.
История развития коммунальной теплоэнергетики города берет свое начало с 1932 года.  Далее >>

Целью деятельности Предприятия является удовлетворение общественных потребностей населения города Харькова, поселков Песочин, Циркуны Харьковского района, поселка Солоницевка Дергачевского района Харьковской области, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности в качественной тепловой энергии при наименьших затратах, получение прибыли для развития предприятия, обеспечение интересов его работников и удовлетворение их экономических и социальных потребностей.

Предметом деятельности Предприятия являются:
- Производство, транспортировка, распределение и реализация тепловой энергии всем группам потребителей по тарифам, которые регулируются в соответствии с действующим законодательством, контроль за рациональным потреблением тепловой энергии.
- Обеспечение надежной и бесперебойной эксплуатации тепловых сетей, энергетического оборудования и сооружений, проведение единой научно-технической политики с учетом концепций и приоритетов рационального энергопотребления.
- Участие в реализации национальных, государственных, межправительственных, межгосударственных, межотраслевых и отраслевых научно-технических программ, соглашений и планов.
- Эксплуатация в установленном порядке тепловых сетей, котельных установок вторичного использования тепла и других производств, зданий, сооружений независимо от ведомственной принадлежности, а также строительство новых систем теплоснабжения, источников электрической и тепловой энергии, тепловых сетей, расширение, реконструкция, техническое перевооружение производства хозяйственным и подрядным способом.
- Комплексное выполнение работ по монтажу, ремонту, реконструкции и технического обслуживания электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования.


Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети»
создано 1 августа 2001 года распоряжением главы Харьковской областной государственной администрации № 429 от 27 июня 2001 года. С сентября 2003 года предприятие находится в коммунальной собственности города Харькова. По объемам теплоснабжения предприятие является одним из крупнейших предприятий в Украине, а система централизованного теплоснабжения г. Харькова остается наиболее развитой по сравнению с другими городами СНГ.

Установленная тепловая мощность собственных источников предприятия составляет 4514 Гкал / час. Тепловую энергию вырабатывают 253 котельные и ТЭЦ. Общее количество котлов - 620 шт. Потребители, которые расположены вне зоны централизованного теплоснабжения, обслуживаемых квартальными котельными в пределах одного или нескольких кварталов, а также локальными котельными - в пределах одного или нескольких домов.
Транспортировку тепловой энергии потребителям всех категорий осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям общей протяженностью 2048 км в 2-х трубном измерении которые проложены в подземных проходных, полупроходных и непроходных каналах, а также надземнo на эстакадах. Наибольший диаметр трубопроводов 1200 мм. В системе централизованного теплоснабжения задействованы 11 перекачивающих насосных станций суммарной мощностью более 25 МВт, предусмотренных для увеличения пропускной способности тепловых сетей и обеспечения необходимых гидравлических режимов в конечных точках.
К магистральным камер и распределительных тепловых сетей подключено 198 центральных и 84 индивидуальных тепловых пунктов, на которых осуществляется подготовка воды на нужды централизованного горячего водоснабжения и происходит распределение теплоносителя по внутриквартальных тепловых сетях до местных систем отопления потребителей. В составе предприятия находится 9 теплоснабжающих филиалов, расположенных в каждом административном районе города и вспомогательные службы, обеспечивающие стабильное функционирование предприятия.
Предприятие по своим технико-экономическим показателям занимает одно из первых мест по стране среди городских предприятий коммунальной теплоэнергетики.

На предприятии работает свыше шести тысяч высококвалифицированных специалистов, выполняющих работы по эксплуатации и развитию системы теплоснабжения г. Харькова: проектируют, строят, выполняют монтаж и реконструкцию, осуществляющие эксплуатацию котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций и тепловых сетей; монтируют, обслуживающие поверяют теплосчетчики всех типов и водомеры; ремонтируют теплоэнергетическое оборудование котельных, ЦТП и тепловых сетей; выполняют монтаж, наладку и обслуживают оборудование КИПиА; налаживают и вводят в эксплуатацию все виды теплотехнического оборудования с режимными испытаниями; осуществляют химическое промывки котлов от накипи; выполняют диагностику котельного оборудования и трубопроводов тепловых сетей и многое другое. Большой объем работ выполняется специалистами предприятия по налаживанию систем теплоснабжения домов города и их дальнейшего обслуживания.
С 1 января 2007 предприятие начало по договору с КП «Жилкомсервис» выполнять техническое обслуживание внутридомовых систем теплоснабжения 4925 жилых домов, принадлежащих местным советам города Харькова, а с 1 марта этого же года - выполнять работы, связанные с оперативной ликвидацией аварийных повреждений систем отопления и горячего водоснабжения этих зданий.
Таким образом, предприятие замкнуло на себя круг проблем, связав вместе производство тепловой энергии и предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения непосредственно в каждый дом.

График приема граждан руководящим составом КП "Харьковские тепловые сети"

ФИО Должность Время, адрес приема Тел. для записи на прием
Андреев Сергей Юрьевич Генеральный директор каждый четверг месяца с 15.00 до 17.00
ул. Доброхотова, 11
3 этаж
758-84-17
Пярн Андрей Николаевич Начальник филиала "Харьковтеплосбыт" каждая среда месяца с 15.00 до 17.00
ул. Доброхотова, 11
2 этаж
758-84-70
Кривко Евгений Иванович Начальник Шевченковского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00 
ул. Сумгаитская, 18а
3 этаж
343-14-44
Танько Сергей Петрович Начальник Киевского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00 
ул. Метростроителей, 13
2 этаж
716-88-39
Сергеев Георгий Николаевич Начальник Коминтерновского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
пр. Маршала Жукова, 18-Б
3 этаж
97-81-38
Брылев Виталий Васильевич Начальник Холодногорского филиала каждый четверг месяца с 15.00 до 17.00
ул. Полтавский Шлях, 152-Б
2 этаж
376-61-34
Малахов Валерий Анатольевич Начальник Московского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Светлая, 13
3 этаж
365-06-23
Рапава Бесик Яшаевич Начальник Октябрьского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Плановая, 60
2 этаж
370-21-03
Федоров Александр Павлович Начальник Индустриального филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
пр. Орджоникидзе, 35
2 этаж
719-24-91
Миленко Игорь Викторович Начальник Фрунзенского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Олимпийская, 23а
2 этаж
728-40-25
Тимофеев Владислав Викторович Начальник Червонозаводского филиала каждый вторник месяца с 15.00 до 17.00
ул. Октябрьской Революции, 5а
3 этаж
733-12-83


Реквизиты КП «Харьковские тепловые сети»:

Украина, 61037, г. Харьков, ул. Мефодиевская, 11
тел. (057) 758-84-07,
тел./факс (057) 737-94-00
e-mail: hte@vl.kharkov.ua