KPHTS_version2.php
  Добро пожаловать! -
Сайт КП ХТС Наша деятельность Сайт КП ХТС Оперативная информация Теплосбыт.Информация для населения Теплосбыт.Справочник Состояние лицевого счета Прием показаний приборов учета Сотрудничество Государственные закупки Наше программное обеспечение Новости Услуги Сайт КП ХТС Сайт КП ХТС
   


Температурні графіки теплової мережі адекватні реальній потребі споживачів теплової енергії:

Температурний графік центрального якісного регулювання відпуску теплової енергії   від теплових джерел ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3", ТЕЦ-4, котельних Комінтернівського та Дзержинського районів на опалювальний сезон 2009-2010рр.

Сайт КП ХТС

темпе- ратура зовніш- нього повітря темпе- ратура мере- жної води в пода- вальному трубо- проводі температура води на систему опалення темпе-
ратура мереж-
ної води в зворот- ньому трубо-
проводі
темпе-
ратура зовніш-
нього повітря
темпе-
ратура мереж-
ної води в пода-
валь-
ному трубo-
проводі
температура води на систему опалення темпе-
ратура мережної води в зворот-
ньому трубо-
проводі
розра-
хова-
них на графік 95-70
розра-
хова-
них на графік 105-70
розра-
хова-
них на графік 95-70
розра-
хова-
них на графік 105-70
10 65 48 51 41 -7 86 60 65 48
9 65 48 51 41 -8 88 61 66 49
8 66 49 52 41 -9 90 62 67 50
7 66 49 52 41 -10 92 63 68 50
6 67 49 53 41 -11 94 64 70 51
5 67 49 53 41 -12 96 65 71 52
4 67 49 53 41 -13 98 67 72 52
3 69 51 54 42 -14 100 68 74 53
2 70 51 55 43 -15 102 69 75 54
1 72 52 56 43 -16 104 70 76 54
0 74 53 57 44 -17 106 71 77 55
-1 75 54 58 44 -18 108 72 79 56
-2 76 54 58 45 -19 110 73 80 57
-3 78 56 60 45 -20 112 74 81 57
-4 80 57 61 46 -21 114 75 82 58
-5 82 58 62 47 -22 116 77 84 59
-6 84 59 63 47 -23 118 78 85 59


Далі...


 
     
Показания водомеров (холодная, горячая вода)
можно ввести на сайте Интернет-Коммун-Информ Интернет-Коммун-Информ

С новыми тарифами можно ознакомиться в разделе "ТЕПЛОСБЫТ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ"